လွှတ်တော် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု

ရည်ရွယ်ချက်

မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအခန်းကဏ္ဍများတွင် ပြည်သူနှင့်လွှတ်တော်ကြား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အရေးပါမှုအခန်းကဏ္ဍအား ပြည်သူများမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိစေရန်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးလမ်းစဉ်များကို သိရှိစေရန်ဖြစ်သည်။

လေ့လာနိုင်မည့် အချိန်များ

ရုံးဖွင့်ရက်များဖြစ်သည့် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ များတွင်နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၁၆:၀၀ နာရီအထိ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ကာလအတွင်း လာရောက်လေ့လာပါက အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ပုံအား ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးရပ်နားစဉ်ကာလများတွင် လွှတ်တော်အဆောက်အဦနှင့် အခြားလေ့လာစရာများအား လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လွှတ်တော်လက်ကမ်းစာစောင်ရယူရန်

မြန်မာ
English

လေ့လာနိုင်သည့်နေရာများ

လာရောက်လေ့လာရန် လျှောက်ထားနိုင်သည့်လိပ်စာများ

ပြည်သူများမှ လာရောက်လေ့လာလိုသော လွှတ်တော်တစ်ရပ်ရပ် (ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်သူ့၊ အမျိုးသား) တို့၏ လွှတ်တော်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ လိပ်မူ၍ သုံးရက်ကြိုတင် အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရပါမည်။ စာ၊ အီးမေး၊ ဖက်စ်ဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပြီး လူအမည်စာရင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်၊ ပတ်စ်ပို့နံပါတ်၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊ ယာဉ်အမှတ်နှင့် ယာဉ်မောင်းစာရင်းများ ပူးတွဲပေးပို့ရပါမည်။ လေ့လာသူများအနေဖြင့် လွှတ်တော်မှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။

စာဖြင့်တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားလိုသူများဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

၀၆၇-၅၉၁၂၄၀, ၀၆၇-၅၉၁၂၄၁ (Fax)

Online မှလျှောက်ထားလိုသူများဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

၀၆၇-၅၉၁၆၆၃