စာကြည့်တိုက်တွင် အသစ်ရောက်ရှိလာသောစာအုပ်များကို တိုက်ပိုင်စာရင်း ရေးသွင်းခြင်း၊ DDCစနစ်ဖြင့် ဘာသာရပ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ကတ်တလောက် ရေးသားခြင်း၊ စာအုပ်များအား စနစ်တကျစင်တင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။

စာစုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လွှတ်တော်မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းတို့မှလှူဒါန်းသည့် စာအုပ်များစုဆောင်းခြင်း၊ လွှတ်တော်သုံးရပ်မှ ပေးပို့သည့် မှတ်တမ်းများ၊ စာတမ်းတိုများအားစုဆောင်းခြင်း၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာအုပ်များ၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်နှင့်မဂ္ဂဇင်းများအား ဝယ်ယူစုဆောင်း ထားရှိပါသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် စာအုပ်များငှားရမ်းလိုပါက စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင် မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပြီး စာအုပ်ငှားကတ်ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်များကို တစ်ဦးလျှင်တစ်ကြိမ် (၂)အုပ်နှုန်းဖြင့် (၇) ရက်ငှားရမ်း ပေးပါသည်။

  • ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် နံနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၃) နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။