(၁) စာကြည့်တိုက်သမိုင်း

အမျိုးသားလွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်ကို ပထမအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်လှူဒါန်းသည့် မြန်မာစာအုပ်(၉၂၀)အုပ်၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်(၁၅၀)အုပ် နှင့် မဂ္ဂဇင်းစာအုပ် (၂၈၄)အုပ် စုစုပေါင်း(၁၃၅၄)အုပ်တို့ဖြင့်အခြေတည်၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၆)ရက်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမဆောင် (J - ဆောင်) ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၆) ရက်နေ့မှစ၍ ယနေ့အထိ မြန်မာစာအုပ်(၁၃၆၁၇) အုပ်၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်(၂၄၁၇) အုပ်၊ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ် (၅၃၆၀) အုပ်၊ စုစုပေါင်း (၂၁၃၉၄) အုပ်တို့ကို စုဆောင်းထားရှိရာတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လွှတ်တော်မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတို့မှ အများဆုံးလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၂) စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ

စာကြည့်တိုက်တွင် အသစ်ရောက်ရှိလာသောစာအုပ်များကို တိုက်ပိုင်စာရင်း ရေးသွင်းခြင်း၊ DDCစနစ်ဖြင့် ဘာသာရပ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ကတ်တလောက် ရေးသားခြင်း၊ စာအုပ်များအား စနစ်တကျစင်တင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။

စာစုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လွှတ်တော်မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းတို့မှလှူဒါန်းသည့် စာအုပ်များစုဆောင်းခြင်း၊ လွှတ်တော်သုံးရပ်မှ ပေးပို့သည့် မှတ်တမ်းများ၊ စာတမ်းတိုများအားစုဆောင်းခြင်း၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာအုပ်များ၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်နှင့်မဂ္ဂဇင်းများအား ဝယ်ယူစုဆောင်း ထားရှိပါသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် စာအုပ်များငှားရမ်းလိုပါက စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင် မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပြီး စာအုပ်ငှားကတ်ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်များကို တစ်ဦးလျှင်တစ်ကြိမ် (၂)အုပ်နှုန်းဖြင့် (၇) ရက်ငှားရမ်း ပေးပါသည်။

  • ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် နံနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၃) နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

(၃) စုဆောင်းထားရှိမှုစာရင်း

စဉ်  အကြောင်းအရာ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် စုစုပေါင်း
စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များ  ၁၃၆၁၇ ၂၄၁၇ ၁၆၀၃၄
မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်   ၅၃၆၀ -   ၅၃၆၀
စုစုပေါင်း ၁၈၉၇၇ ၂၄၁၇ ၂၁၃၉၄

(၄) အသစ်ရောက်ရှိသော စာအုပ်များ

(၅) မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

(၆) ဆက်သွယ်ရန်

စာကြည့်တိုက်အား ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

တည်နေရာ - J အဆောင်၊ လွှတ်တော်ဝန်း၊ နေပြည်တော်။
ဖုန်း -  ၀၆၇-၄၅၉၁၂၀၃
ဖက်စ် - ၀၆၇-၄၅၉၁၂၀၄
အီးမေးလ် - amhlibrary@amyotha.hluttaw.mm