ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး

ထိုင်ခုံနေရာချထားမှုပြ မြေပုံ

မန်းဝင်းခိုင်သန်း
Close

မန်းဝင်းခိုင်သန်း

ဥက္ကဋ္ဌ

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

ဥက္ကဋ္ဌ

1
3
4
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
2
3
10
2

ထိုင်ခုံနေရာချထားမှုပြ မြေပုံ

ဥက္ကဋ္ဌ
- ၁ ဦး
ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
- ၁ ဦး
ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများ
- ၁၆ ဦး
ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးများ
- ၁၇ ဦး
ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ
- ၁၃၂ ဦး
တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ
- ၅၆ ဦး