Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကိန်းဂဏန်းအခြေပြုလေ့လာခြင်း(နဝမပုံမှန်မှ ၁၃ ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အထိ)

Wednesday, January 29, 2020 - 15:45
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်
စာတမ်းတိုများ