Share this

e-Parliament အကောင်အထည်ဖော်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သော Hluttaw Intranet (Microsoft SharePoint)စနစ် အသုံးပြုနည်းများကို ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီတွင် ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ