Share this

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ (၈/၂၀၁၉)ဖြင့် အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏အပိုဒ် ၄ တာဝန်နှင့် အပိုဒ် ၅ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်-