Share this

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး
အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၁၉)ဖြင့် ကော်မတီအမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမား ဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း----