Share this

ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၂၈-၈-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၉/၂၀၁၇)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း---