Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၅.၈.၂၀၂၀) ဒုတိယပိုင်း

ဗီဒီယိုများ