Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၀.၅.၂၀၂၀) ဒုတိယပိုင်း

ဗီဒီယိုများ