Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၆.၃.၂၀၂၀)ဒုတိယပိုင်း

ဗီဒီယိုများ