Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၃၀.၁.၂၀၂၀) ဒုတိယပိုင်း

ဗီဒီယိုများ