Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉.၉.၂၀၁၉) ဒုတိယပိုင်း

ဗီဒီယိုများ