Share this

ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၅.၆.၂၀၁၉) ဒုတိယပိုင်း

ဗီဒီယိုများ