Share this

ကော်မတီအမည်ပြောင်းလဲခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ (၁၉-၂-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၆ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ အမည်ပြောင်းလဲ-