ဦးသိန်းလွင်

ကချင်ပြည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ဦးသိန်းလွင်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၄/ပသန(နိုင်) ၁၄၈၀၇၈
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၀၈-၀၂-၁၉၅၇ / (၆၁) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ဗန်းမော်
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.A (Law)LLB
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးမော်/AR ၀၀၀၃၄၈
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ယဉ်မေ၊ ၁/ဗမန(နိုင်) ၀၀၇၇၀၄
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်ဆွေ၊ မှီခို၊ ၁/ဗမန(နိုင်) ၀၀၁၈၂၄
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ( ၁ ) မသီရိသိန်းလွင်၊ ၁၂/မရက(နိုင်) ၁၂၇၀၃ ( ၂ ) မသရဖီသိန်းလွင်၊ ၁၂/မရက(နိုင်) ၁၃၂၄၁၆ ( ၃ ) မခင်ယုယုလွင်၊ ၁၂/မရက(နိုင်) ၁၇၁၆၂၀
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - ညပ -၂၀၅ ညောင်ပင်ရပ်၊ ဗန်းမော်
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အ.ထ.က(၁)၊ အ.ထ.က(၂) နှင့် အ.ထ.က(၃)တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ B.A(Law) LL.B ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။

တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်ချက်