ဦးမာန်လောမောင်း

ချင်းပြည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ဦးမာန်လောမောင်း
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ချင်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၄/မတန(နိုင်) ၀၀၂၄၀၅
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၆-၀၆-၁၉၅၄ / (၆၄) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ဝမ္မသူးရွာ၊ မင်းတပ်မြို့နယ်
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Sc, B.Ed
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - မြို့နယ်ပညာရေးမှူး (ငြိမ်း)
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးဟာလော၊ (ကွယ်လွန်)၊ တောင်သူ
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်တန်းလိုင်၊ (ကွယ်လွန်)၊ တောင်သူ
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ရှိန်းမံ၊ ၄/မတန(နိုင်)၀၀၂၄၀၅၊ စျေးသည်
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ( ၁ ) ဒေါ်လောမောင်းအွယ်၊ ၄/မတန(နိုင်) ၀၁၈၉၉၂ (လယ်ပြ) ( ၂ ) ဦးမောင်းမာန်ဦ၊ ၄/မတန(နိုင်) ၀၂၁၆၉၄၊ စျေးသည် ( ၃ ) ဒေါ်မောင်းခေါလမ်၄/ မတန (နိုင်) ၀၂၇၀၁၁(မှီခို) ( ၄ ) မခင်စုလင်း ၄/မတန(နိုင်)၀၂၆၆၆၃၊ (မှီခို) ( ၅ ) မောင်ခွီးရှိန်း၊ ၄/ မတန(နိုင်) ၀၂၆၈၅၀၊ ကျောင်းသား။ ( ၆ ) မမောင်းရောင်ပိုင် ၄/ မတန (နိုင်) ၀၃၂၁၈၃၊ ကျောင်းသူ။ ( ၇ ) မလင်းလဲ့လဝေ ၄/ မတန(နိုင်) ၀၃၂၁၈၅၂၊ ကျောင်းသူ။
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - ဘဝသစ်ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မြို့။
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

မူဆင့် (အ.လ.က) ဝမ္မသူး၊ ထက်ဆင့် (အ.ထ.က) မင်းတပ်မြို့၊ ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ပညာရေးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)

မူပြ (အမက )ချပ်ရွာ၊ မင်းတပ်မြို့နယ်၊ လယ်ပြ (အလက) ဝမ္မသူး၊ ထက်ပြ (အထက) (၂/၁) မင်းတပ်မြို့၊ လယ်အုပ် (အလက)(ရို)၊ ထက်အုပ် (လဟယ်မြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး) စဉ့်ကူးမြို့(မန္တလေးတိုင်း) မြို့နယ် ပညာရေးမှူးလင်းခေး (ရှမ်းတောင်) ဝက်လက်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

စာမတတ်သူပပျောက်ရေး“အ”သုံးလုံးလုပ်ငန်း

မှတ်ချက်