ဦးဇုန်လှယ်ထန်း

ချင်းပြည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ဦးဇုန်လှယ်ထန်း
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ချင်း/ခရစ်ယာန်
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၄/ ဖလန(နိုင်) ၀၀၆၃၅၇
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၃-၁၁-၁၉၇၃ / (၄၅) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ဖလမ်းမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်။
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Sc (Ygn), B.Th.(Spore), MA.Theo (Ygn), IVLP (USA)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးဗန်နွှဲလျန်၊ FLM-005567 ၊ တောင်သူ
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ဆုန်ကျင်ဒေါင်၊ ၄/ဖလန(နိုင်) ၀၀၄၁၉၆၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၁၅၉) သစ္စာ(၅)လမ်း၊ ၃၉(အေ) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အ.ထ.က(၁) ဖလမ်း(မူလတန်း)၊ အ.ထ.က(၁) ဖလမ်း (အလယ်တန်း)၊ အ.ထ.က(၂)အင်းစိန်(၁၀)တန်း၊ သိပ္ပံဘွဲ့(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)

ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း

ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၂၀၁၀-၂၀၁၄၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၁၁ -၂၀၁၅။

မှတ်ချက်

သတင်းများ