ဦးဆိုင်ပေါင်းနပ်

ရှမ်းပြည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)

“ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၁။ အကြိမ် - ပထမအကြိမ်
၂။ အမည် - ဦးဆိုင်ပေါင်းနပ်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဝ လူမျိုး/ခရစ်ယာန်
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၃/လရန(နိုင်)၀၁၈၇၁၄
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၀-၁၂-၁၉၅၁ / (၆၇) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - မိုင်းမောမြို့
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.A, H.G.P, D.I.L, D.I.R, D.B.L
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးတလန်နပ်(ခ) ဦးညီနပ် (ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ယေ့နန် (ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်အစ်ဆိုဒ်၊ ၁၃/လရန(နိုင်)၀၂၂၁၉၄
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - (၁) မယေ့ယွန်းပေါင်း၊ ၁၃/လရန(နိုင်) ၀၀၃၅၉၆၊ ဗဟိုဆေးခန်း (၂) မအီဆင်းပေါင်း၊ ၁၃/လရန(နိုင်) ၀၀၃၅၉၇၊ မှီခို (၃) မောင်အိုက်ဆန်းပေါင်း၊ ၁၃/လရန(နိုင်) ၁၀၃၆၇၆၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (၄) မအမ်ဆောင်းပေါင်း၊ ၁၃/လရန(နိုင်) ၁၀၆၂၃၉၊ ကျောင်းဆရာမ (၅) မောင်ညီမိန်းပေါင်း၊ ၁၃/လရန(နိုင်) ၁၂၈၀၈၄၊ မှီခို (၆) မအုတ်ထိုင်းပေါင်း၊ ၁၃/လရန(နိုင်) ၁၃၁၁၁၇၊ မှီခို (၇) မအက်စတာပေါင်း၊ ၁၃/လရန(နိုင်) ၁၃၁၅၃၂ ၊ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီး (၈) မအစ်ရှန်းပေါင်း၊ ၁၃/လရန(နိုင်) ၁၅၂၀၄၁၊ ကျောင်းသူ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၄၀)၊ ဗျူဟာလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသွယ်၊ ရပ်ကွက်(၁)၊
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - ဝ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

(က) ပညာသင်ကြားခဲ့ဖူးသောကျောင်းများကိုဖော်ပြရန်-

အ-မ-က မိုင်းမောမြို့၊ အ-လ-က သာယာဝတီမြို့၊ အ-လ-က ပညာ့ဗိဗာန်ကျောင်း အ-ထ-က (၄) တောင်ကြီးနှင့် အ-ထ-က (၄) အလုံကျောင်းများ၌ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ အဝေးသင်တတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) တွင်  သမိုင်းဘာသာ  အဓိကဖြင့် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။

(ခ) လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့်အလုပ်အကိုင် ၊ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာဌာနများဖော်ပြရန် – 

ထို့နောက် အထက်တန်းရှေ့နေစာမေးပွဲနှင့် DIR,DIL, DBL ဒီပလိုမာ ပညာများသင်ကြား အောင်မြင်ပြီးနောက် ရှေ့နေလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုခဲ့ပါသည်။ ဟိုပန်မြို့  မြို့နယ် သ/မ တွင် အရောင်းစာရေးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အထက်တန်းရှေ့နေ အဖြစ် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

 (ဂ) ပြည်ပခရီးစဉ် မှတ်တမ်း

မရှိပါ

(ဃ) ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် နိုင်ငံရေး/လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များဖော်ပြရန် – 

မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီတွင် မြို့နယ်ကောင်စီဝင်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဟိုပန်မြို့  လူမှုရေးရာ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပါတီယူနစ် ကောင်စီဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ “ဝ” ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

(င) ပြစ်မှု/ပြစ်ဒဏ် ကျခံဖူးခြင်းရှိ/မရှိ(ရှိပါက ဖြစ်စဉ်အသေးစိပ် ဖော်ပြရန်)

မရှိပါ

(စ) ချီးမြှင်ခံရသောဘွဲ့ထူး ၊ ဂုဏ်ထူး –

 မရှိပါ

(ဆ) အခြားဖော်ပြရန်ရှိသည်များ –

 မရှိပါ