ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းအောင်

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၂၁၆၅၈ ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းအောင်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၃/လရန(နိုင်)၀၁၄၉၄၄
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၀၅-၀၁-၁၉၆၇ / (၅၁) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၈။ ပညာအရည်အချင်း - ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာစာ)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးတင်အေး(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်မြကြိုင်၊၁၄/ဟသတ(နိုင်)၀၅၁၁၉၆၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်မိုးမိုးအေး၊၁၂/အစန(နိုင်)၀၃၇၂၆၄၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - (၁) မအိမွန်ခိုင်၊ CB ဘဏ်ဝန်ထမ်း (၂) မမြတ်သီရိ၊ ကျောင်းသူ (၃) မောင်သန့်ဇင်ထက်၊ ကျောင်းသား
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၁၆၄)၊ ကုန်သည်လမ်း၊လက်သမားမြောက်ရပ်၊ ဟင်္သာတမြို့၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(၁)ဟင်္သာတ၊ အလက(၅)ဟင်္သာတ၊ အထက(၁)ဟင်္သာတ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (အဝေးသင်)တောင်ငူဌာနခွဲ

ကချင်(၁)၊ခလရ(၆၈)၊ခမရ(၃၂၄)၊စကခ(၈)၊ခလရ(၂၈၂)၊ကရခ၊ခလရ(၅၉)၊ခလရ(၂၈၈)၊ တခရ(ဘုရင့်နောင်)၊တမခ(၂၂)၊လပခ။