ဒေါ်မမလေး

ရှမ်းပြည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ဒေါ်မမလေး
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဓနု/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၀၄၂၁၁
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၀၇-၁၂-၁၉၆၂ / (၅၆) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ပင်းတယမြို့
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Sc(Chemistry) ဂုဏ်ထူးတန်း
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - တောင်သူ/ စျေးသည်
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးဖိုးခွား(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်နန်းကျင်၊ ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၀၄၂၁၀ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးသန်းအေး၊၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၀၃၆၅၅၊ စျေးသည်
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - (၁) မောင်နေမျိုးထက်၊ ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၄၈၁၇၉၊ B.A(English) (၂) မပိုးအိစံ၊ ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၄၈၁၈၈၊ B.Med.Tech (၃) မအေးယုစံ၊ ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၅၃၄၀၆ Final Year UFL Japanese
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - န/၆၊ အနောက်ရပ်၊ ပင်းတယမြို့
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ပင်းတယမြို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဓါတုဗေဒဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါသည်။

မှတ်ချက်