ဒေါ်ကျိန်ငိုက်မန်

ချင်းပြည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)

ဇိုမီး ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ဒေါ်ကျိန်ငိုက်မန်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ချင်း/ခရစ်ယာန်
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၉/မကန(နိုင်) ၀၀၀၈၁၃
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၀၄-၀၁-၁၉၇၄ / (၄၄) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - တီးတိန်
၈။ ပညာအရည်အချင်း - LLB, LLM
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ဒါရိုက်တာ (ShallomJewrllryCo,Ltd) ကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးကျင်‌့ဆွန်းဒါလ် ၊ ၄/ မကန(နိုင်) ၀၀၇၁၅၁ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ငြိမ်း)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ကျိန်ခန့်ဒိမ်၊ ၉/ မကန(နိုင်) ၀၄၀၅၇၀၊ ဒါရိုက်တာ (ShallomJewrllryCo,Ltd) ကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးလိန်းဟုန်းမန်၊ ၉/ကမန(နိုင်)၀၄၀၅၈၈၊မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာ (ShallomJewrllryCo,Ltd) ကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ( ၁ )မအက်စတာဒိမ်းရှန်းနွမ်း၊ ၁၂/လမတ(နိုင်) ၀၃၇၈၉၂၊ ပထမနှစ် ( ၂ )မောင်ဒယ်နိရယ်ဒါးလ်ရှင်းထန်၊ ၁၂/လမတ(နိုင်) ၀၃၇၈၉၃၊ ကျောင်းသား ( ၃ )မောင်ယောရှုရှန်းကိမ်းဆန်း၊ ၁၂/ လမတ(နိုင်) ၀၃၇၈၉၄ ကျောင်းသား ( ၄ ) မောင်ကာလက်လျန်းရှန်းလွန်းခိုင်
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - တိုက်(၃၇) အခန်း(၅)၊ ပထမထပ်၊ အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)

 

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

သူငယ်တန်း (အမကခေါလိုင်- တွန်းဇန်) ၁၉၈၀၊ ပထမတန်း-ဒုတိယတန်း (အထက-၁ မင်းတပ်) ၁၉၈၁- ၁၉၈၅ (၃တန်း) (အထက ထန်တလန်) ၁၉၉၅၊ ၄တန်းမှ ၅တန်း (အလကရှမ်းတောကျောင်း၊မိုးကုတ်) ၁၉၈၆- ၁၉၉၁၊ ၉တန်း (အထက-၁ မိုးကုတ်) ၁၉၉၂-  ၁၉၉၃၊ ၁၀တန်း (အထက-၆ အလုံ၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဥပဒေဘွဲ့ (ရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်) ၁၉၉၆- ၂၀၀၂၊ မဟာဥပဒေဘွဲ့ (ရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်) ၂၀၀၂-၂၀၀၅

ဒါရိုက်တာ (ShallomJewrllry Co, Ltd) ကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ

၂၀၀၅ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့ရာလက်ရှိတွင် အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှစတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းဝင်ခဲ့ရာလက်ရှိတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေပါသည်။

မှတ်ချက်