ဒေါက်တာဦးကြွယ်ကြွယ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ဒေါက်တာဦးကြွယ်ကြွယ်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ။
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၀၀၄၇၅၀
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၃၀-၁၀-၁၉၆၀ / (၅၈) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - မန္တလေးမြို့
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.D.S (Rgn) သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဘွဲ့
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးချစ်ပုံ(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ဆယ်မိ(ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ရွှေရည်ငြိမ်း၊ ၁၄/ ဘကလ(နိုင်) ၀၁၃၃၆၈
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - (၁) မစုဟန်ကြွယ်ကြွယ်၊၉/ ခအဇ(နိုင်) ၀၂၅၅၅၈၊ အလုပ်သင်ဆရာဝန် (၂) မသိမ့်ရတနာကြွယ်ကြွယ်၊2th MB၊ ကျောင်းသူ၊ ၉/ ခအဇ(နိုင်) ၀၃၃၂၃၉
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - (၁၂၀)၂၉-လမ်း၊ ၇၄/၇၅ ကြား၊ မန္တလေးမြို့
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အ.ထ.က (၆)မန္တလေး၊ ဒေသကောလိပ်(မန္တလေး)၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။

သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်အဖြစ်(ဘိုကလေး) ၊(မန္တလေးဆေးရုံကြီး)နှင့် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်များတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဝါးချက်ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မှတ်ချက်