ဗိုလ်မှူးဇော်ထွန်း

၁။ အကြိမ် - ဒုတိယအကြိမ်
၂။ အမည် - ကြည်း ၃၉၂၂၁ ဗိုလ်မှူးဇော်ထွန်း
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၂/လသယ(နိုင်)၀၂၇၅၇၉
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၄ - ၅ - ၁၉၈၁၊ (၃၉)နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ဘုတလင်မြို့။
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.E(Electrical Power)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စစ်မှုထမ်း
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးထွန်းငွေ(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်တင်လှိုင် ၅/ဘတလ(နိုင်)၀၆၂၇၁၈၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ယမင်းထိုက်၊ ၁၂/လသယ(နိုင်)၀၂၈၇၉၆၊ မှီခို
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် - မရှိပါ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - (၆၆/က)၊ ပခုက္ကူလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ - တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -

ကိုယ်ရေး အကျဉ်း: 

အမက(ကင်းစမ်း)၊အမက(၁၂)၊မင်္ဂလာဒုံ၊အမက(၂၃)၊လှိုင်သာယာ၊အထက (၂)လှိုင်သာယာ။

ဆသရ(၅၁၅)၊တဆအ၊ တဆခ။