Share this

(၇၃) ရက်မြောက်နေ့ မှတ်တမ်း (၂၄.၇.၂၀၁၅)

Friday, July 24, 2015 - 17:15
ပထမအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ