Share this

(၂၃)ရက်မြောက်နေ့ မှတ်တမ်း (၁၁.၃.၂၀၁၉)

Monday, March 11, 2019 - 11:43
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၁) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ