Share this

(၂၂)ရက်မြောက်နေ့ မှတ်တမ်း (၁၈.၉.၂၀၁၉)

Wednesday, September 18, 2019 - 11:13
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ