Share this

(၁၅)ရက်မြောက်နေ့ မှတ်တမ်း (၁၃.၁၂.၂၀၁၉)

Friday, December 13, 2019 - 11:43
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ