Share this

ပထမနေ့မှတ်တမ်း(၁၃-၇-၂၀၂၀)

Monday, July 13, 2020 - 14:00
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ