Share this

ဒုတိယနေ့မှတ်တမ်း(၁၄-၇-၂၀၂၀)

Tuesday, July 14, 2020 - 14:00
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ