Share this

တတိယနေ့မှတ်တမ်း(၁၅-၇-၂၀၂၀)

Wednesday, July 15, 2020 - 14:00
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ