# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၇၀/၂၀၁၅ ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၉/၂၀၁၅ အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၈/၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၇/၂၀၁၅ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၆/၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၇၁/၂၀၁၅ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ December 22, 2015
၆၅ /၂၀၁၅ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ December 15, 2015
၆၄ /၂၀၁၅ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ December 15, 2015
၆၃ /၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ December 15, 2015
၆၂/၂၀၁၅ လမ်းမကြီးများဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ November 27, 2015
၆၁/၂၀၁၅ လမ်းနှင့်တံတား အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ November 27, 2015
၆၀/၂၀၁၅ အမြန်လမ်းမကြီးများ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ November 25, 2015
၅၉/၂၀၁၅ ပင်စင်အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ November 25, 2015
၅၈/၂၀၁၅ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ November 25, 2015
၅၇/၂၀၁၅ သွေးနှင့် သွေးပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ November 25, 2015
၅၆/၂၀၁၅ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ September 07, 2015
၅၅/၂၀၁၅ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ September 07, 2015
၅၄/၂၀၁၅ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ August 31, 2015
၅၃/၂၀၁၅ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဥပဒေ August 28, 2015
၅၂/၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း ဥပဒေ August 26, 2015