# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၂၀/၂၀၁၆ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေ January 25, 2016
၁၉/၂၀၁၆ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ January 25, 2016
၁၈/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများ ဥပဒေ January 25, 2016
၁၇/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အခကြေးငွေ ပေးချေရေးဥပဒေ January 25, 2016
၁၆/၂၀၁၆ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ January 20, 2016
၁၅/၂၀၁၆ အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ January 20, 2016
၁၄/၂၀၁၆ ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ January 20, 2016
၁၃/၂၀၁၆ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 20, 2016
၁၂/၂၀၁၆ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 20, 2016
၁၁/၂၀၁၆ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ January 18, 2016
၁၀/၂၀၁၆ ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုရေးဥပဒေ January 18, 2016
၉/၂၀၁၆ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 18, 2016
၈/၂၀၁၆ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 18, 2016
၇/၂၀၁၆ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 18, 2016
၆/၂၀၁၆ ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 07, 2016
၅/၂၀၁၆ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ January 05, 2016
၄/၂၀၁၆ ရထားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ January 05, 2016
၃/၂၀၁၆ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ January 05, 2016
၂/၂၀၁၆ ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ January 05, 2016
၁/၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံမီးပြတိုက်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 05, 2016