# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၂၇/၂၀၁၆ နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ May 26, 2016
၂၆/၂၀၁၆ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေ April 06, 2016
၂၅/၂၀၁၆ နိုင်ငံတော်သမ္မတ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေ January 29, 2016
၂၄/၂၀၁၆ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပဒေ January 29, 2016
၂၃/၂၀၁၆ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 29, 2016
၂၂/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ January 25, 2016
၂၁/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ January 25, 2016
၂၀/၂၀၁၆ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေ January 25, 2016
၁၉/၂၀၁၆ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ January 25, 2016
၁၈/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများ ဥပဒေ January 25, 2016
၁၇/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အခကြေးငွေ ပေးချေရေးဥပဒေ January 25, 2016
၁၆/၂၀၁၆ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ January 20, 2016
၁၅/၂၀၁၆ အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ January 20, 2016
၁၄/၂၀၁၆ ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ January 20, 2016
၁၃/၂၀၁၆ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 20, 2016
၁၂/၂၀၁၆ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 20, 2016
၁၁/၂၀၁၆ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ January 18, 2016
၁၀/၂၀၁၆ ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုရေးဥပဒေ January 18, 2016
၉/၂၀၁၆ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 18, 2016
၈/၂၀၁၆ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ January 18, 2016