# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၂၃/၂၀၁၇ အုပ်ထိန်းသူနှင့်အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 15, 2017
၂၂/၂၀၁၇ တာတမံဥပဒေ August 08, 2017
၂၁/၂၀၁၇ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 04, 2017
၂၀/၂၀၁၇ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ August 01, 2017
၁၉/၂၀၁၇ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇) August 01, 2017
၁၈/၂၀၁၇ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 31, 2017
၁၇/၂၀၁၇ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 26, 2017
၁၆/၂၀၁၇ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ July 21, 2017
၁၅/၂၀၁၇ ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ July 17, 2017
၁၄/၂၀၁၇ မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ July 17, 2017
၁၃/၂၀၁၇ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ July 17, 2017
၁၂/၂၀၁၇ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များပျက်ကွက်မှုအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ July 11, 2017
၁၁/၂၀၁၇ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 11, 2017
၁၀/၂၀၁၇ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 06, 2017
၉/၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်ဥပဒေ July 05, 2017
၈/၂၀၁၇ ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ May 26, 2017
၇/၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ March 24, 2017
၆/၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ March 24, 2017
၅/၂၀၁၇ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ March 08, 2017
၄/၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ March 01, 2017