# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၁၄/၂၀၁၈ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ June 06, 2018
၁၃/၂၀၁၈ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ June 06, 2018
၁၂/၂၀၁၈ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ May 21, 2018
၁၁/၂၀၁၈ အမျိုးဇာတ်ပျက်ယွင်းခြင်းမှဖယ်ရှားသည့်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ April 05, 2018
၁၀/၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ March 30, 2018
၉/၂၀၁၈ စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ March 20, 2018
၈/၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ March 13, 2018
၇/၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ March 09, 2018
၆/၂၀၁၈ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ February 14, 2018
၅/၂၀၁၈ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများအလုပ်စီစဉ်ရေးအက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ February 09, 2018
၄/၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်အဖွဲ့ ဥပဒေ February 08, 2018
၃/၂၀၁၈ စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ February 02, 2018
၂/၂၀၁၈ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈) January 22, 2018
၁/၂၀၁၈ စာရင်းအင်းဥပဒေ January 22, 2018
၂၉/၂၀၁၇ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ December 06, 2017
၂၈/၂၀၁၇ ၂၀၁၇ -၂ဝ၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ November 17, 2017
၂၇/၂၀၁၇ ဆည်မြောင်းဥပဒေ August 31, 2017
၂၆/၂၀၁၇ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 29, 2017
၂၅/၂၀၁၇ ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 18, 2017
၂၃/၂၀၁၇ အုပ်ထိန်းသူနှင့်အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 15, 2017