# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၃၄/၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းဥပဒေ December 10, 2018
၃၃/၂၀၁၈ ပင်လယ်ကြောင်း အကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်) December 06, 2018
၃၂/၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ September 25, 2018
၃၁/၂၀၁၈ မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ September 25, 2018
၃၀/၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ September 21, 2018
၂၉/၂၀၁၈ သစ်တောဥပဒေ September 20, 2018
၂၈/၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ September 19, 2018
၂၇/၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆေးကောင်စီဥပဒေ September 18, 2018
၂၆/၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ဥပဒေ September 18, 2018
၂၅/၂၀၁၈ ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်) September 14, 2018
၂၄/၂၀၁၈ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်) September 11, 2018
၂၃/၂၀၁၈ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ August 01, 2018
၂၂/၂၀၁၈ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေ June 26, 2018
၂၁/၂၀၁၈ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယိုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ June 22, 2018
၂၀/၂၀၁၈ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ June 22, 2018
၁၉/၂၀၁၈ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ June 22, 2018
၁၈/၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ June 22, 2018
၁၇/၂၀၁၈ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေ June 13, 2018
၁၆/၂၀၁၈ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ June 13, 2018
၁၅/၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ June 07, 2018