# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၁၃/၂၀၁၁ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ November 30, 2011
၁၂/၂၀၁၁ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့အလုပ်သမားများ၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်များ ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ November 21, 2011
၁၁/၂၀၁၁ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ November 04, 2011
၁၀/၂၀၁၁ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည်‌့ဥပဒေ October 18, 2011
၉/၂၀၁၁ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ October 18, 2011
၈/၂၀၁၁ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ October 18, 2011
၇/၂၀၁၁ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ October 11, 2011
၆/၂၀၁၁ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ October 05, 2011
၅/၂၀၁၁ ရုံးခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ September 29, 2011
၄/၂၀၁၁ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ September 29, 2011
၃/၂၀၁၁ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ September 29, 2011
၂/၂၀၁၁ မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ September 29, 2011
၁/၂၀၁၁ အမြတ်ခွန်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ September 29, 2011