# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၁၈/၂၀၁၂ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ November 01, 2012
၁၇/၂၀၁၂ ပို့ကုန် သွင်းကုန်ဥပဒေ September 07, 2012
၁၆/၂၀၁၂ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ August 31, 2012
၁၅/၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ August 30, 2012
၁၄/၂၀၁၂ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ August 29, 2012
၁၃/၂၀၁၂ အရေးကြီးကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေ August 10, 2012
၁၂/၂၀၁၂ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ August 10, 2012
၁၁/၂၀၁၂ လယ်ယာမြေဥပဒေ March 30, 2012
၁၀/၂၀၁၂ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ March 30, 2012
၉/၂၀၁၂ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ March 30, 2012
၈/၂၀၁၂ မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသော တပ်မတော်သားများနှင့် ‌သေဆုံးသော သို့မဟုတ် ကျဆုံးသော တပ်မတော်သားများ၏မိသားစုများအား ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ March 30, 2012
၇/၂၀၁၂ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ March 28, 2012
၆/၂၀၁၂ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ March 28, 2012
၅/၂၀၁၂ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ March 28, 2012
၄/၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ March 19, 2012
၃/၂၀၁၂ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ March 19, 2012
၂/၂၀၁၂ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ February 24, 2012
၁/၂၀၁၂ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ February 24, 2012
၁၅/၂၀၁၁ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ December 02, 2011
၁၄/၂၀၁၁ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ December 02, 2011