# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၃၇/၂၀၁၄ နိုင်ငံတကာအကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လေယာဉ်ပစ္စည်းကိရိယာများဆိုင်ရာဥပဒေ August 01, 2014
၃၆/၂၀၁၄ ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ July 31, 2014
၃၅/၂၀၁၄ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(၂၀၁၄) July 30, 2014
၃၄/၂၀၁၄ မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 29, 2014
၃၃/၂၀၁၄ လမ်းမကြီးများဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 24, 2014
၃၂/၂၀၁၄ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 23, 2014
၃၁/၂၀၁၄ အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ July 18, 2014
၃၀/၂၀၁၄ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 18, 2014
၂၉/၂၀၁၄ တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ July 03, 2014
၂၈/၂၀၁၄ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ July 03, 2014
၂၇/၂၀၁၄ ကြိမ်ဒဏ်ပေးခြင်းအက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ July 01, 2014
၂၆/၂၀၁၄ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ June 24, 2014
၂၅/၂၀၁၄ လမ်းနှင့် တံတားအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ June 17, 2014
၂၄/၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စာချွန်တော်အမိန့်လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေ June 05, 2014
၂၃/၂၀၁၄ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ June 04, 2014
၂၂/၂၀၁၄ အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ April 01, 2014
၂၁/၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေ March 28, 2014
၂၀/၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေ March 28, 2014
၁၉/၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ March 28, 2014
၁၈/၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ March 28, 2014