# ဥပဒေအမှတ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၂၁/၂၀၁၅ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေ April 09, 2015
၂၀/၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ April 09, 2015
၁၉/၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ April 09, 2015
၁၈/၂၀၁၅ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ April 02, 2015
၁၇/၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေ April 02, 2015
၁၆/၂၀၁၅ မြေနှင့်အခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ March 25, 2015
၁၅/၂၀၁၅ မြေသြဇာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ March 23, 2015
၁၄/၂၀၁၅ ကုန်းလမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ March 17, 2015
၁၃/၂၀၁၅ ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ March 17, 2015
၁၂/၂၀၁၅ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ (ဆင်ယင်ပြသမှုကန့်သတ်ရေး) အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ March 17, 2015
၁၁/၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ March 17, 2015
၁၀/၂၀၁၅ မြန်မာကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ March 05, 2015
၉/၂၀၁၅ ယှဉ်ပြိုင်မှု ဥပဒေ February 24, 2015
၈/၂၀၁၅ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ February 24, 2015
၇/၂၀၁၅ လယ်ယာထွက်ကုန်စျေးကွက်များ အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ February 18, 2015
၆/၂၀၁၅ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ February 18, 2015
၅/၂၀၁၅ မျိုးစေ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ February 18, 2015
၄/၂၀၁၅ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ (အခွင့်အရေးများနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ) အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည်‌့ဥပဒေ February 10, 2015
၃/၂၀၁၅ သံအရာရှိများနှင့် ကောင်စစ်အရာရှိများ (ကျမ်းသစ္စာများနှင့် အခကြေးငွေများ) အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ February 10, 2015
၂/၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေ February 10, 2015