Share this

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၉/၂၀၁၉
ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဥပဒေများ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
Thursday, June 6, 2019 - 10:30