Share this

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကို စတုတ္တအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း

ဥပဒေကြမ်းများ
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
Tuesday, April 30, 2019 - 14:15
အမျိုးသားလွှတ်တော်
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် မှ တင်သွင်းသည်။
၁၅.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အဆိုတင်သွင်းပါသည်။
၂၈.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပါသည်။
၂၈.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်ချက်များဖြင့် အတည်ပြု၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ပါသည်။
၃၁.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်ချက်များဖြင့် အတည်ပြု၍ အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ပါသည်။
၁၄.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် သဘောတူ အတည်ပြုသဖြင့် ၂၀.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဥပဒေအမှတ် ၂၅/၂၀၁၉ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။