အမျိုးသားလွှတ်‌တော်၊  မြန်မာ – ဘရူနိုင်း လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်းကို အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ရုံး၏ (၂၆.၂.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်  ၃၁/၂၀၁၆  ဖြင့် အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

အဖွဲ့ဝင်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

ရှမ်းပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ကချင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ကရင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မွန်ပြည်နယ်

အတွင်းရေးမှူး