အမျိုးသားလွှတ်‌တော်၊  မြန်မာ – ပြင်သစ် လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်းကို အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ရုံး၏ (၂၆.၂.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်  ၃၀/၂၀၁၆  ဖြင့် အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

အဖွဲ့ဝင်များ

ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

ချင်းပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ရခိုင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ကယားပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ရှမ်းပြည်နယ်

အတွင်းရေးမှူး