အမျိုးသားလွှတ်‌တော်၊  မြန်မာ – အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်း ကို အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ရုံး၏ (၂၅.၂.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၈ /၂၀၁၆ ဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

အဖွဲ့ဝင်များ

ဥက္ကဋ္ဌ

ကရင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

မွန်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ရှမ်းပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

အတွင်းရေးမှူး