အမျိုးသားလွှတ်‌တော်၊ မြန်မာ- လပ်ဗီးယား လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်းကို အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ရုံး၏ (၂၆.၂.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်

 ၃၂ /၂၀၁၆ ဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

အဖွဲ့ဝင်များ

ဥက္ကဋ္ဌ

ကယားပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

ချင်းပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

အတွင်းရေးမှူး