အမျိုးသားလွှတ်‌တော်၊  မြန်မာ – ထိုင်း လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်းကို အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ရုံး၏ (၂၄.၂.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်

၂၀/၂၀၁၆ ဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

အဖွဲ့ဝင်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဥက္ကဋ္ဌ

ကရင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ချင်းပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မွန်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

ကယားပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ရှမ်းပြည်နယ်

အတွင်းရေးမှူး