အမျိုးသားလွှတ်‌တော်၊  မြန်မာ – ဂျပန် လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်းကို အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ရုံး၏ (၂၄.၂.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်

၂၁/၂၀၁၆ ဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

အဖွဲ့ဝင်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဥက္ကဋ္ဌ

ရခိုင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ကချင်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ကယားပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အဖွဲ့ဝင်

မွန်ပြည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

ရှမ်းပြည်နယ်

အတွင်းရေးမှူး