နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မရှင်

အမျိုးသားလွှတ်‌တော်၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မရှင် ကို အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ရုံး၏ (၁.၈.၂ဝ၀၄) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၅ /၂၀၁၄ ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်‌ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် –

(က)     ဦးမြင့်သိန်း                   ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း)                                                                                   ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)       ဦးအောင်မင်း                ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်                                         အဖွဲ့ဝင်

                                              ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(ဂ)       ဦးကျော်စိန်                   ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး                                    အဖွဲ့ဝင်

(ဃ)     ဒေါက်တာမြင့်သိန်း         ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း) သမိုင်းသုနေသနဦးစီးဌာန                                    အဖွဲ့ဝင်

(င)       ဦးစန်းလွင်                    ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး                                                  အဖွဲ့ဝင်

(စ)       ဦးသန်းဆောင်               စာရင်းကိုင်ချုပ်(ငြိမ်း)၊ မြန်မာ့လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန                            အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)     ဦးအောင်မြင့်                  ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး                                                  အဖွဲ့ဝင်

(ဇ)       ဦးစိန်လှ                       ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ဥပဒေအကြံပေး(ငြိမ်း)                                                     အဖွဲ့ဝင်                                                           

                                               နိုတြီပတ်ဘလစ်နှင့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ

(ည)     ဦးခင်မောင်လတ်            ကထိက(အသုံးချဘောဂဗေဒဌာန)(ငြိမ်း)                                                                 အဖွဲ့ဝင်                                                

                                               စီးပွား​ရေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)

(ဋ)       ဦးကျော်ဝင်း                  စာရေးဆရာ                                                                                                       အဖွဲ့ဝင်

(ဌ)       ဦးစောမြင့်မောင်             ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ                                                                                      အဖွဲ့ဝင်

(ဍ)       ဒေါက်တာချစ်စံ             စာရေးဆရာ                                                                                                       အဖွဲ့ဝင်           

                                              (ချစ်စံဝင်း)                       

()         ဒေါ်မြသင်းဝေ               အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ဆရာမ                                                                             အဖွဲ့ဝင်

 

 

(ဏ)     ဦးကိုကိုမောင်               ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း)                                                                                               အဖွဲ့ဝင်

(တ)     ဒေါက်တာထွန်းနိုင်         ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)                                                                          အဖွဲ့ဝင်

(ထ)     ဒေါက်တာနီလာသိန်း     ပါမောက္ခချုပ်(ငြိမ်း)ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်                                                    အဖွဲ့ဝင်

(ဒ)       ဦးကြည်                      ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး                                             အဖွဲ့ဝင်

(ဓ)       ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်မောင်အေး           တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်                                                               အဖွဲ့ဝင်

(န)       ဦးကြည်                                                                                                                                      အတွင်းရေးမှူး

 (ပ)      ဦးမောင်မောင်ထူး                       ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း)                                                                                အဖွဲ့ဝင်

 

 

 

အဖွဲ့ဝင်များ

ဦးမြင့်သိန်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း)

ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးအောင်မင်း
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း၊စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

ဦးကျော်စိန်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

အဖွဲ့ဝင်

ဒေါက်တာ မြင့်သိန်း
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း) သမိုင်းသုတေသန ဦးစီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

ဦးစန်းလွင်
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

အဖွဲ့ဝင်

ဦးသန်းဆောင်
စာရင်းကိုင်ချုပ်(ငြိမ်း)၊ မြန်မာ့လေကြောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

ဦးအောင်မြင့်
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

အဖွဲ့ဝင်

ဦးစိန်လှ
ပြည်ထောင်စု‌ရှေ့နေချုပ်ရုံး ဥပဒေအကြံပေး(ငြိမ်း) နိုတြီပတ်ဘလစ်နှင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ

အဖွဲ့ဝင်

ဦးခင်မောင်လတ်
ကထိက(အသုံးချဘောဂဗေဒဌာန)(ငြိမ်း) စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)

အဖွဲ့ဝင်

ဦးကျော်ဝင်း
စာရေးဆရာ

အဖွဲ့ဝင်

ဦးစောမြင့်မောင်
ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ

အဖွဲ့ဝင်

ဒေါက်တာချစ်စံ (ချစ်စံဝင်း)
စာရေးဆရာ

အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်မြသင်းဝေ
အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ဆရာမ

အဖွဲ့ဝင်

ဦးကိုကိုမောင်
ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း)

အဖွဲ့ဝင်

ဒေါက်တာထွန်းနိုင်
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)

အဖွဲ့ဝင်

ဒေါက်တာနီလာသိန်း
ပါမောက္ခချုပ်(ငြိမ်း) ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

အဖွဲ့ဝင်

ဦးကြည်
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

အဖွဲ့ဝင်

ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်မောင်အေး
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

ဦးကြည်

အတွင်းရေးမှူး

ဦးမောင်မောင်ထူး
ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း)

အဖွဲ့ဝင်